PRINT SEND TIL EN VEN

Vandanalyse

 

 

Det grundvand, vi bruger til drikkevand, stammer fra nedbør som er strømmet ned gennem jordlagene. Undervejs i denne proces sker der nogle ændringer i vandet og der afgives bl.a. nogle naturligt forekommende stoffer som magnesium, jern og calcium til vandet. Disse naturligt forekommende stoffer måles der regelmæssigt for.
 
Derudover har forskellige menneskelige aktiviteter i naturen bevirket, at en række miljøfremmede stoffer også påvirker vandkvaliteten. Spild af olie, kemikalier m.v. og brug af sprøjtemidler har desværre ført til at spor af disse miljøfremmede stoffer ses i grundvandet.
 

 

Forbundsvandværkets seneste kvalitetskontrol

Herunder ses resultaterne fra de lovpligtige kvalitetskontroller af drikkevandet fra vandværket.

Såfremt du har spørgsmål til resultaterne, er du altid velkommen til at rette henvendelse til vandværket på forbundsvand@profibermail.dk


Sådan læses en vandanalyse (pdf)